کمیته صیانت و سلامت اداری
نشست خبری مدیرعامل با اصحاب رسانه
دیدار مدیرعامل با مسئولان شهرستان تویسرکان
دیدار مدیرعامل با امام جمعه همدان
ستاد پیشگیری از کرونا در شرکت
دیدار فرماندار نهاوند با مدیرعامل شرکت